Trung Quốc kiểm duyệt năm học giả phản đối cuộc xâm lược của Nga