Trung Quốc làm gì với DNA người Mỹ?

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Fulgent Genetics là ai? Họ làm gì với các xét nghiệm COVID-19 ở Hoa Kỳ? Tại sao một công ty Hoa Kỳ lại cung cấp mẫu DNA cho Trung Quốc? Vì mục đích gì? Và…