Trung Quốc lần đầu tiên có đơn kiện các nhà chức trách vì đã lạm dụng mã sức khỏe