Trung Quốc lặng lẽ huy động 1,8 tỷ USD trên Sàn chứng khoán Luân Đôn