Trung Quốc liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm. Là thiên tai hay là nhân hoạ?