Trung Quốc loại bỏ hơn 100,000 tài khoản truyền thông xã hội trong cuộc thanh trừng Internet