Trung Quốc: Lũ lụt làm sập nhà mới xây, chủ nhà khóc không ra nước mắt: ‘Chỉ trách nhân họa’