Trung Quốc mất hàng triệu người dùng điện thoại di động trong năm 2020