Trung Quốc: Mưa lớn tấn công lưu vực sông Hoàng Hà, gây lũ lụt trên diện rộng