Trung Quốc: Mức độ bức xạ ở Thượng Hải cao gấp 976 lần so với Tokyo