Trung Quốc muốn dẫn đầu thế giới công nghệ ướp xác để ‘chờ hồi sinh’