Trung Quốc muốn Hoa Kỳ đáp ứng các yêu sách để đổi lấy hợp tác về biến đổi khí hậu