Trung Quốc, Nga đặt ra mối đe dọa chiến lược chưa từng có đối với Hoa Kỳ