Trung Quốc: Những người gặp biến cố bất lợi sau khi chích vaccine yêu cầu được bảo vệ tại kỳ họp lưỡng hội