Trung Quốc nói châu Á nên tự quản lý an ninh khu vực mà không cần đến Hoa Kỳ, các chuyên gia bày tỏ hoài nghi

Các chuyên gia nói rằng chính Bắc Kinh đang gây nguy hiểm cho hòa bình ở châu Á, điều sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của khu vực này và thế giới.