Trung Quốc nói virus Corona bắt nguồn từ Tây Ban Nha, không phải Vũ Hán