Trung Quốc: Nước sông dâng 4m tạo lũ quét cuốn trôi nhà cửa ở Quảng Tây