Trung Quốc: Phong tỏa hàng chục triệu người gây thêm tổn thất cho các chuỗi cung ứng toàn cầu