Trung Quốc phủ nhận việc phá hủy hàng ngàn nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương