Cục Quản lý Không gian mạng của chính quyền Trung Quốc hôm 26/10 đã thông báo rằng họ sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách 8 trình duyệt di động ở trong nước, với mục đích là để ngăn chặn các trình duyệt di động trở thành kênh phát tán các “thông tin vi phạm” từ các tài khoản truyền thông cá nhân.

Theo thông báo của Cục này, 8 mẫu máy trở thành đối tượng “chỉnh đốn trọng điểm” lần này bao gồm: UC, QQ, Huawei, 360, Sogou, Xiaomi, Vivo và OPPO. Trình duyệt di động của 8 hãng này có ảnh hưởng khá lớn tại Trung Quốc.

Thông báo yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh trình duyệt di động trên phải tiến hành tự đối chiếu với danh sách các vấn đề, để tiến hành cải cách từ ngày 27/10 đến ngày 9/11, làm sạch toàn diện các “thông tin vi phạm”, và kiểm soát chặt chẽ các tài khoản “truyền thông cá nhân”. 

Hoàng Kiên tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn