Trung Quốc: Sau trận lũ ở Hà Bắc, người dân khó tìm thấy thân nhân, nhiều thi thể bị phân hủy khó nhận diện