Trung Quốc siết chặt việc ra vào Quảng trường Thiên An Môn, Hồng Kông bắt giữ 32 người