Trung Quốc siết quy định xét nghiệm Covid-19 với hành khách từ Mỹ