Trung Quốc: số liệu về dự trữ lương thực dấy lên nghi vấn