Trung Quốc thiếu hụt gần 10 triệu tấn ngũ cốc mùa hè