Trung Quốc thông qua luật kiểm soát xuất khẩu, trả đũa động thái của Hoa Kỳ