Trung Quốc thừa nhận: Nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức ‘chưa từng có’