Trung Quốc thừa nhận quá phụ thuộc vào nhập cảng chất bán dẫn có thể là ‘nguy hiểm’