Trung Quốc thuê dư luận viên để đối phó với tin tức về dịch tả heo