Trung Quốc tiếp tục diễn tập ở biển Bột Hải và Hoàng Hải