Trung Quốc từ chối hydroxychloroquine nhưng khuyến nghị sử dụng chloroquine cho Covid-19