Trung Quốc tuyên bố sẽ chống ‘hành vi đàn áp’ của TT Trump với WeChat, TikTok