Trung Quốc tuyên bố trận lũ số 5 sông Trường Giang là ‘trận chiến quyết định’