Trung Quốc tuyệt vọng tìm cách ngăn các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản rời khỏi thị trường