Trung Quốc, UAE sẽ tổ chức cuộc tập trận không quân chung đầu tiên trong bối cảnh tăng cường bang giao