Trung Quốc và Indonesia ký thỏa thuận chung về phân phối vaccine Covid-19