Trung Quốc vận động hành lang cho Pakistan, một quốc gia khủng bố