Trung Quốc: Xuất cảng tháng 7 giảm mạnh; nhập cảng bị thu hẹp