Trung tâm cách ly quá tải do thành phố Trung Quốc cố gắng dập tắt sự gia tăng đột biến COVID-19