Một phần của các tài liệu hành động khẩn cấp của tổng thống, hoặc PEAD (pres­id­en­tial emer­gency action docu­ment) — những quyền hạn trên phạm vi rộng được cấp cho nhánh hành pháp trong thời gian khẩn cấp – đã được tiết lộ thông qua việc sử dụng Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), làm sáng tỏ một số quyền hạn có thể được các đời tổng thống Hoa Kỳ thực thi.

PEAD, được soạn thảo lần đầu tiên trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh dưới thời cựu Tổng thống Dwight Eisenhower, đã được xem xét lại vào năm 2004 dưới thời chính phủ cựu Tổng thống George W. Bush. Mặc dù đã có những sửa đổi trước đó trong các tài liệu gốc, nhưng vụ tấn công ngày 11/09 đã thay đổi vĩnh viễn cách thức tiến hành chiến tranh của chính phủ Hoa Kỳ, dẫn đến việc đánh giá lại vào thời cựu Tổng thống Bush.

Để đáp ứng các yêu cầu FOIA do Trung tâm Tư pháp Brennan đệ trình, hơn 500 trang của bản đánh giá đã được chuyển giao cho viện chính sách công. 6,000 trang khác vẫn đang được phân loại.

Dựa trên các tài liệu này, tổng thống có thể kích hoạt các quyền hạn dường như thiếu sự giám sát của Quốc hội hoặc các tòa án, bao gồm việc đóng cửa hoặc giành quyền kiểm soát “bất kỳ cơ sở hoặc trạm liên lạc hữu tuyến nào”, giam giữ các cá nhân, và hạn chế đi lại trong các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia.

Khi PEAD lần đầu tiên được viết, truyền thông hữu tuyến liên quan đến các cuộc gọi điện thoại và điện tín, là những phương thức liên lạc chính thức. Tuy nhiên, thuật ngữ này trong thời hiện đại có thể được sử dụng để giải thích một loạt các phương tiện liên lạc điện tử, bao gồm cả internet, và các nhà phân tích của Trung tâm Brennan cho biết điều này có thể được sử dụng để thi hành một “công tắc tiêu diệt internet.”

Theo các tài liệu trên, các quan chức trong chính phủ cựu Tổng thống Bush đã nhìn nhận rằng quy chế này là “rất rộng,” và mở rộng phạm vi hoạt động của nó ra “ngoài các nhà cung cấp dịch vụ thông thường trong phạm vi quyền hạn của FCC [Ủy ban Truyền thông Liên bang].”

Trung tâm Brennan chỉ có thể đưa ra các suy luận dựa trên các bản hiệu chỉnh và các hồ sơ thư viện vì tính chất phân loại của những tài liệu này.

Ít nhất một tài liệu liên quan đến việc tạm ngưng lệnh đình quyền giam giữ đã được chỉ ra trong các hồ sơ. Lệnh đình quyền giam giữ là một quyền hiến định căn bản được cấp cho các công dân để bảo vệ họ khỏi bị bỏ tù bất hợp pháp và vô thời hạn.

Năm 2008, Tối cao Pháp viện đã công nhận quyền hiến định của các tù nhân Vịnh Guantanamo để thách thức pháp lý việc giam giữ họ tại phiên tòa với một phán quyết mang tính bước ngoặt (vụ án Boumediene kiện Bush). Tuy nhiên, theo Trung tâm Brennan, không có bất kỳ PEAD nào bị thu hồi hoặc hủy dựa trên quyết định này.

Thay vào đó, 8 PEAD đã được thêm vào, cho thấy rằng, trong những thời điểm khẩn cấp, tổng thống có thể ra lệnh giam giữ các cá nhân, từ bỏ các quyền căn bản được cấp theo Hiến pháp.

Tương tự, tổng thống có thể cho phép hạn chế việc sử dụng hộ chiếu Hoa Kỳ để giảm bớt việc đi lại. Nhánh hành pháp đã sử dụng các quy chế hiện hành để cấm đi lại với các nước như Lebanon, Iraq, Libya và Bắc Hàn, nhưng Trung tâm Brennan lưu ý rằng giới hạn hoàn toàn rộng rãi hơn đối với việc đi lại sẽ bỏ qua các giới hạn hiện tại.

Trung tâm Brennan cho biết thêm rằng việc không tiết lộ thông tin ngăn cản nhánh chính phủ khác giám sát các quy định khẩn cấp, và trong quá trình này, loại bỏ các quyền hiến định của người dân Hoa Kỳ.

Ông Naveen Athrappully là một phóng viên tin tức đưa tin về các sự kiện kinh doanh và thế giới cho The Epoch Times.

Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn