Trước phiên tranh luận đầu tiên: Biden tích cực luyện tập, TT Trump họp báo như thường