Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Trưởng bộ phận chính phủ thành phố New York: Shen Yun đã làm tan chảy trái tim tôi