Trưởng công an huyện Trung Quốc: Đồn công an ở hải ngoại được sử dụng để theo dõi, đàn áp người bất đồng chính kiến