Trường GW bác bỏ đề nghị sa thải Thẩm phán Thomas của sinh viên