Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Trưởng phòng tài vụ: Màu sắc và tiết mục múa của Shen Yun khiến khán giả không thể rời mắt