Truyền thông đưa tin tức tiêu cực về TT Trump nhiều hơn ứng cử viên Biden 150 lần