Truyền thông Đức: Sự tra tấn của ĐCS Trung Quốc tàn khốc hơn tưởng tượng