Truyền thông nhà nước: Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên ở phía đông đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan