Hồ nước ‘Mắt rồng’ bí ẩn ở Nhật Bản và truyền thuyết về rồng