TS Fauci: Người dân bỏ phiếu trực tiếp ‘không thành vấn đề’